Lze sledovat od vypěstění k zákazníkovi

Fruitpartners Blom zajišťuje transparentní řetěz: od pěstování a skladování k třídění, kontrole a k zákazníkovi. Traceability (sledovatelnost) je důležitá jak pro zákazníka, tak pro pěstitele; když pěstitel ví, kam jeho produkt jde, je to pro něj také dobrý pocit. Zajišťujeme, aby byl ze všeho ovoce odebrán vzorek k analýze. A každá šarže ovoce, kterou vytřídíme, dostane číslo šarže, které se váže k pěstiteli. Tak se dá vždy zjistit, odkud ovoce pochází.

Kvalita a certifikace

Pěstitelský podnik a všichni pěstitelé společnosti Fruitpartners Blom mají certifikaci GlobalGAP.

Fruitpartners Blom je rovněž držitelem certifikátu:

  • On the way to Planet Proof
  • IFS International Food Standard
  • IFS Broker

Fruitpartners Blom má vlastního velmi zkušeného kontrolora, který zevrubně posuzuje veškeré přijímané i expedované zboží.