Zásady ochrany soukromí Fruitpartners Blom

Společnost Fruitpartners Blom striktně dodržuje zásady ochrany soukromí. Vaše soukromí bereme velice vážně a s vašimi osobními informacemi zacházíme pečlivě. Vaše osobní údaje zpracováváme pro potřeby poskytování našich služeb. Osobní údaje se zpracovávají v souladu s zákonnými ustanoveními, tak jak je předepisuje Obecné nařízení o ochraně údajů (také nazývané GDPR). Blíže vás o tom chceme informovat v prohlášení o ochraně soukromí. V níže uvedeném prohlášení o ochraně soukromí uvádíme, jak s údaji potencionálních zákazníků, zákazníků a partnerů zacházíme.

Ochrana osobních údajů

Všechny (osobní) údaje, které shromažďujeme pomocí telefonátů, formulářů s žádostmi na webové stránce a jinými způsoby, získáváme dobrovolně a ukládáme je do systému správy konexí.

Používání údajů

Shromážděné údaje se budou používat pro kontaktování našich potencionálních zákazníků, zákazníků a partnerů:

  • o důležitých směrech vývoje v oblasti pěstování a třídění ovoce
  • o nových produktech a službách společnosti Fruitpartners Blom
  • pro průzkum trhu

Zákon o telekomunikaci

Společnost Fruitpartners Blom se podřizuje nizozemské legislativě, týkající se telekomunikace. Fruitpartners Blom tímto potvrzuje, že s osobními údaji v elektronickém, telefonickém a poštovním přenosu dat zachází korektním způsobem, stejně jako při získávání nových potencionálních zákazníků a zákazníků. Více informací o telekomunikační legislativě naleznete na Opta.nl.

Uchovávání údajů

Shromážděné údaje se ukládají do vlastního systému správy konexí Fruitpartners Blom. Tento systém je zabezpečený. Údaje žádným způsobem nebudeme dávat k dispozici třetím osobám. Nebudou se zapůjčovat, pronajímat nebo prodávat, ani jiným způsobem zveřejňovat.

Webové stránky & Cookies

Přejeme si, aby návštěvníci našich webových stránek Fruitpartners Blom tyto stránky považovali za přehledné a dobré webové stránky. Proto shromažďujeme informace například o tom, který prohlížeč návštěvníci použili, na co klikali, v kterou dobu webové stránky navštívili a jak často. Tyto informace nemohou vést k určité osobě.

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme informace automaticky uložit ve vašem počítači ve formě cookie. Cookie je velice malý sobor, který se uloží ve vašem počítači. Cookies váš počítač ani soubory, které na počítači máte, nemůže poškodit. Pomocí cookies vás můžeme při vaší další návštěvě webových stránek automaticky rozeznat. Cookies pomáhají obsah webových stránek společnosti Fruitpartners Blom lépe přizpůsobit tomu, co chcete. Když navštívíte naše webové stránky, přijímáte cookies a ty zůstanou uložené ve vašem počítači, pokud je neodstraníte. Pomocí svého prohlížeče můžete také cookies vypnout. Odstranění cookies nebo nepovolení cookies může používání webových stránek a služeb společnosti Fruitpartners Blom omezit. Krom toho umísťujeme také cookies pro různé funkcionality sociálních médií, jako je sdílení pomocí Facebooku, Twitteru a LinkedIn. Ohledně dalších informací o používání našich webových stránek a cookies vás odkazujeme na naše prohlášení o ochraně soukromí.

Vyloučení odpovědnosti

Veškerý obsah, který společnost Fruitpartners Blom komunikuje, se pečlivě schvaluje. Platí to pro webové stránky, e-mailové zprávy a všechny další projevy.

Společnost Fruitpartners Blom není odpovědná za přímou nebo nepřímou škodu v důsledku používání (nebo poskytování) informací, získaných na těchto webových stránkách. Neručíme za to, že veškeré informace jsou kompletní, přesné a aktuální. Všechna vyjádření společnosti Fruitpartners Blom jsou chráněná autorským právem. Tato vyjádření jsou určená pouze adresátovi nebo návštěvníkovi webových stránek. Nic z těchto vyjádření proto nesmí být jakýmkoli způsobem rozmnožované, kopírované nebo jiným způsobem zveřejňované.

Obrazová ochranná známka Fruitpartners Blom je chráněná autorským právem a nesmí se bez souhlasu používat nebo přebírat. Tato obrazová ochranná známka se bez písemného souhlasu nesmí jinde používat.

Platí to i pro všechny fotografie, inzeráty a jiná vyjádření na této webové stránce. Ohledně použití se musíte obrátit na společnost Fruitpartners Blom.

Hypertextové odkazy

Určité odkazy na těchto webových stránkách mohou vést k informačním zdrojům, které nabízejí a aktualizují třetí strany, a nad kterými nemá společnost Fruitpartners Blom žádnou kontrolu. Fruitpartners Blom proto nenese a nepřijímá žádnou odpovědnost nebo ručení za obsah nebo informace prostřednictvím těchto jiných zdrojů. Uživatelé navazují spojení s jinými stránkami na vlastní účet a riziko a zavazují se takovéto stránky používat podle podmínek, které se na jejich použití vážou.

Kontakt

Máte-li dotazy nebo poznámky k tomuto vyloučení odpovědnosti, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů.
Fruitpartners Blom
Hooiweg 16-A
4158 LE DEIL

info@fruitpartnersblom.nl

Změna tohoto vyloučení odpovědnosti

Společnost Fruitpartners Blom si vyhrazuje právo toto vyloučení odpovědnosti upravit. Změny budeme provádět na této stránce. Tato stránka byla naposledy pozměněná dne 1. března 2019.