Privacybeleid Fruitpartners Blom

Fruitpartners Blom hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In een privacyverklaring willen wij je hierover nader informeren. In onderstaande privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met gegevens van prospects, klanten en partners.

Bescherming Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren op website en andere manieren worden vrijwillig verkregen en opgeslagen in een relatiebeheersysteem.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen op gebied van fruitteelt- en sortering
  • over nieuwe producten en diensten van Fruitpartners Blom
  • voor marktonderzoek

Telecommunicatiewet

Fruitpartners Blom conformeert zich aan de Telecommunicatiewetgeving in Nederland. Fruitpartners Blom bevestigt hierbij dat zij op een correcte wijze met persoonsgegevens omgaat in het electronische, telefonische en postale berichtenverkeer, alsmede bij de acquisitie van nieuwe prospects en klanten. Meer informatie over de Telecommunicatiewetgeving is te vinden op Opta.nl.

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem van Fruitpartners Blom. Dit systeem is beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Website & Cookies

We willen graag dat mensen die de website van Fruitpartners Blom bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer.Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Via cookies kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van de website van Fruitpartners Blom beter af te stemmen op wat u wilt. Als u onze website bezoekt, accepteert u cookies en deze blijven in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. U kunt ook via uw browser cookies uitschakelen. Het verwijderen van cookies of het niet toestaan van cookies kan het gebruik van de website en de diensten van Fruitpartners Blom beperken. Daarnaast plaatsen wij diverse social media functionaliteiten zoals sharen via Facebook, Twitter en LinkedIn ook cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze website en cookies verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Disclaimer

Alle inhoud welke door Fruitpartners Blom gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, e-mailings en alle overige uitingen.

Fruitpartners Blom is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of het tonen) van de verkregen informatie op deze website. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen die door Fruitpartners Blom zijn geproduceerd, worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Het beeldmerk van Fruitpartners Blom is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen. Dit beeldmerk mag niet elders worden gebruikt, zonder schriftelijke toestemming.

Dit geldt ook voor alle foto’s, advertenties en ander uitingen op deze website. Voor gebruik dient u zich te wenden tot Fruitpartners Blom.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die derden aanbieden en bijhouden, en waarover Fruitpartners Blom geen controle heeft. Fruitpartners Blom draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Fruitpartners Blom
Hooiweg 16-A
4158 LE DEIL

info@fruitpartnersblom.nl

Wijzigen van deze disclaimer

Fruitpartners Blom houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 maart  2019.